Réttingar

Bifreiðasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú og hálft ár að meðtöldu grunnnámi bíliðna, samtals fimm annir í skóla og 48 vikna starfsþjálfun. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þekkingu og færni til að gegna störfum bifreiðasmiða einkum við uppbyggingu og viðgerðir burðarvirkja og yfirbygginga allra helstu gerða ökutækja og eftirvagna. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.

Við sjáum um allar réttingar og umskipti á hlutum vegna viðgerðar.